Tłumaczenia pisemne

Profesjonalna realizacja tłumaczeń przysięgłych i zwykłych, uwierzytelnianie i poświadczanie dokumentów: aktów notarialnych, dokumentów urzędowych, umów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, także sprawdzanie i korekta tłumaczeń.

Przygotowanie w języku angielskim prezentacji, materiałów reklamowych, promocyjnych i prasowych, redakcja tekstów.

Prowadzenie korespondencji i relacji biznesowych. Gwarantowana poufność tłumaczonych treści.